اينجا

کبوترها هم

 دروغ مي­گويند.

قاصدک­ها،

 خوش خبر نيستند.

آه،

اين نيز خاطره ­ای ...

نه،

تجربه اي شد،

که ديگر

نگويم دوستت دارم.

حتي اگر

تو اينطور بخواهي.

وقتي،

سقف اتاقت،

پرواز بادبادک­هايم را،

 ممنوع کرده است.


+ نوشته شده در چهارشنبه 25 اردیبهشت1392ساعت 12:13 توسط پسر جهنمی |سال

سال مار است!


امسال

تو باشی

ز

 ه

   ر 

مار هم می چسبد!


+ نوشته شده در دوشنبه 5 فروردین1392ساعت 23:0 توسط پسر جهنمی |

گاه می توان

      لیخند خدا را

دزدکی

       در عینک

گل فروشی پیر دید

و

چند

     لحظه

               بعد

.

 .

   .

    .

          زندگی را

              در آغوش کشید

 وقتی تمام زندگیت

               یک نفر باشد.


+ نوشته شده در پنجشنبه 7 دی1391ساعت 19:52 توسط پسر جهنمی |
باد که می آید،

هر کسی دستی را می گیرد

م

    ی

       ر

   ق

ص

    د

         در هوا

.

  .

    .


+ نوشته شده در چهارشنبه 20 مرداد1389ساعت 9:47 توسط پسر جهنمی |


 

ما را به راه راست هدایت مکن که ما
 
                 از

                     پ

                           ی

                     چ

                            و

                     ت

                            ا

                     ب
 
                       زلف به مقصد رسیده ایم 
+ نوشته شده در شنبه 14 فروردین1389ساعت 13:17 توسط پسر جهنمی |


 

میانش را خالی کرده

از گل کوزه می سازند.

جایی که کوزه نیست

همان جایی است که مفید است.

 

درها و پنجره ها را ببُر

تا اتاق بسازی.

در همان جایی که اتاق نیست

 اتاقی برای تو هست.

 

پس فایده ی چیزی که هست

در استفاده از چیزی است که نیست.

 

+ نوشته شده در یکشنبه 17 آبان1388ساعت 17:23 توسط پسر جهنمی |


 

:استاد آهسته با شاگرد گفت

گويمت رازي که مي بايد نهفت

کنجکاوم تا بدانم قصه چيست؟

!!!پايه بدبختي انسان ز چيست

خواهم اندر اين طرِيق جستجو

همدمم گردي بدون گفتگو

اين سر قليان من با خود ببر

در چنِين ره صبر را کن راهبر

آتشي سوزنده تر در آن گزار

گر تواني درجهنم پا گزار

من به دنبال شراري سرکشم

آتشي سوزنده تر از آتشم

داستانها ازجهنم گفته اند

خاطرمردم از آن آشفته اند

آتشي زان جا براين قليان گزار

اين خبر را زودتر باخود بِيار

اوسرقليان گرفت و دور شد

بهترين مامور اين دستورشد

هرچه آتش ديد و از آتش شنيد

بي تفاوت تا در دوزخ رسيد

چشمش از جام تعجب خيره شد

!جام جانش از تعجب تيره شد

ديد صدها آتش ازهر سو بپاست

شعله ها ازيکدگر باز و جداست

درجهنم آتشي روشن نبود

آهن سرخي درآن افکن نبود

هرکسي درآتش خود مي گداخت

سوز و ساز سينه خود مينواخت

گفت اگراستاد من تاکيد داشت

اندر آن تاکيد خود تمهيد داشت

خواست گويد جهنم يا بهشت

نيست محصولي به جزجان سرشت

دوزخ و جنت دو طرح ناقصند

در وجود ما به وسعت ميرسند

+ نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد1388ساعت 14:55 توسط پسر جهنمی |


 

من گمان می­کردم

      دوستی همچون سروی سرسبز         

                      چهارفصلش همه آراستگی است  

من چه می دانستم

          هیبت باد زمستانی هست 

من چه می دانستم

         سبزه می پژمرد از بی آبی

               سبزه یخ می زند از سردی دی

من چه می دانستم

                          دل هر کس دل نیست

+ نوشته شده در شنبه 28 دی1387ساعت 12:37 توسط پسر جهنمی


 

 

 

زياد خورده بودم

.

.

.

هر چه در دلم بود

بالا آوردم

.

.

.

حتي تو را

 

+ نوشته شده در چهارشنبه 8 آبان1387ساعت 17:44 توسط پسر جهنمی |


 

آن قدر دوستت دارم ،

                     که دوست دارم

                                     يکي اينگونه مرا دوست مي داشت !!!

 

+ نوشته شده در سه شنبه 15 مرداد1387ساعت 2:53 توسط پسر جهنمی |